Căn hộ/ Phòng
Nhà/ Biệt thự
Đất/ N.Xưởng/ T.trại
Bất động sản khác
Bất động sản
Toàn Quốc
  Có sổ đầy đủ. Lô F.10 Giá 1 tỷ 8. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 88 m²     Giá: 1.8 tỷ/ m²
  TP HCM 14:14- Hôm nay
( Thương Lượng). Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 115 m²     Giá: 2.6 tỷ/ m²
  TP HCM 14:14- Hôm nay
.Có sổ đầy đủ. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 80 m²     Giá: 2.1 tỷ/ m²
  TP HCM 14:14- Hôm nay
, A6-7, 2pn, 74m2. 2pn. 2wc. . Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 74 m²     Giá: 1.6 tỷ/ m²
  TP HCM 14:14- Hôm nay
. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 74 m²     Giá: 1.7 tỷ/ m²
  TP HCM 14:14- Hôm nay
. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 84 m²     Giá: 2.8 triệu/ m²
  TP HCM 14:14- Hôm nay
85m2  2pn) Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 85 m²     Giá: 2.6 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Nhà trống. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 146 m²     Giá: 19 triệu/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
. . . Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 77 m²     Giá: 950 triệu/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 85 m²     Giá: 1.7 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
( Thương lượng) . Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 87 m²     Giá: 2.4 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Có sổ đầy đủ. Lầu cao. Thoáng mát. Giá 1 tỷ 9.  Liên Hệ A Tài   0912494746.   0903744537
Diện tích: 98 m²     Giá: 1.9 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Giá 1 tỷ 9 tỷ TL. Liên Hệ A Tài  0912494746.  0903744537
Diện tích: 75 m²     Giá: 1.9 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Lô E2.. Lầu 5. Giá 1 tỷ 750. Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 80 m²     Giá: 1.7 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Lô B.2 Giá 2 Tỷ 9. ( Thương lượng xíu) . Lầu 15. . Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 97 m²     Giá: 2.9 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 93 m²     Giá: 2.2 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
  . Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 69 m²     Giá: 1.3 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 68 m²     Giá: 1.5 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Giá  2.6 tỷ ( TL). . Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537
Diện tích: 82 m²    
  TP HCM 14:13- Hôm nay
Liên hê A tài 0912494746 .  0903744537  
Diện tích: 75 m²     Giá: 1.1 tỷ/ m²
  TP HCM 14:13- Hôm nay
1 2 3 . . . 29


Xem nhiều (Toàn Quốc)