Bất động sản
Toàn Quốc
Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng bạn đến với NhaDat.Info - Sản phẩm của Công ty cổ phần công nghệ Hồng Sơn (Giấy Đăng ký Công ty số 0103010818). Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật quy định theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi quy định được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản quy định đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản quy định mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: quydinh.htm. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi, tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết theo từng thời điểm. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt của Dịch Vụ và sẽ giúp bạn áp dụng quy định cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định với bất kỳ chỉ dẫn nào, bản quy định sẽ có hiệu lực áp dụng.

2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Qua dịch vụ do NhaDat.Info cung cấp, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều nguồn trợ giúp, trong đó bao gồm nhiều công cụ truyền thông, các diễn đàn, các dịch vụ mua bán, các dịch vụ tìm kiếm, nội dung được cá nhân hóa và dịch vụ lập trình có nhãn hiệu qua mạng lưới các tài sản của công ty, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web). Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của NhaDat.Info!.

Xin hiểu rằng! Luôn có những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên website và bạn sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng giới hạn này.

3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một tài khoản có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng:

 • cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ
 • Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.
Chúng tôi không can thiệp quá sâu vào sự riêng tư của bạn. Nhưng bạn vẫn nên cung cấp chính xác thông tin cá nhân của bạn, thông tin này sẽ được phép tiết lộ hay không là do bạn quyết định.

4. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý:

 • Thông báo ngay cho NhaDat.Info! về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật
 • Bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. NhaDat.Info! không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục này.
 • Trong trường hợp có tổn thất xảy ra, bạn và chúng tôi sẽ cùng kiểm tra thời điểm xảy ra sự việc và cùng đưa ra hướng giải quyết chung nhất.

5. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng dưới dạng tin nhắn qua hệ thống của NhaDat.Info, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải NhaDat.Info!, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà bạn đăng tải, gửi qua hệ thống của NhaDat.Info. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

 • Bất cứ thông tin nào vi phạm pháp luật của nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
 • Truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy có nội dung xấu.
 • Phát tán virus gây hại hoặc không gây hại lên mạng

6. BẢN CHẤT CỦA VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG NHADAT.INFO!

Khi bạn đăng nhập vào website, bạn hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ để gửi các thông tin điện tử (bao gồm và không giới hạn tới thư điện tử, câu hỏi tìm kiếm, gửi tin nhắn qua NhaDat.Info, đăng tin rao vặt, đưa các hình ảnh và các tập tin lên website, hình ảnh hoặc các hoạt động Internet khác), bạn đang tạo ra việc trao đổi thông tin được gửi đi qua các mạng máy tính của NhaDat.Info và một số website khác trong cùng dịch vụ của Công ty cổ phần công nghệ Hồng Sơn, mà một số mạng trong đó nằm tại một nước, và một số vị trí khác tại các nước khác và một phần trong số chúng được nằm tại các nước khác.

7. NỘI DUNG ĐƯA LÊN HOẶC PHÁT NẰM TRONG DỊCH VỤ

Với những nội dung bạn đưa lên NhaDat.Info bạn sẽ phải đảm bảo tính rõ ràng, văn minh đối với nội dung tin và đảm bảo rằng không có bất cứ tranh chấp nào về bản quyền của tin đó đối với bất cứ bên thứ ba nào khác. Cụ thể như sau:

 • Đối với toàn bộ thông tin bạn đưa lên website NhaDat.Info, chúng tôi (bao gồm tất cả các dịch vụ liên quan của Công ty cổ phần công nghệ Hồng Sơn) và tất cả thành viên khác đều có thể sử dụng lại nội dung tin của bạn vào mục đích khác.

8. ĐÓNG GÓP CHO NHADAT.INFO

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho NhaDat.Info. Thông qua các đề nghị hoặc trang web thông tin phản hồi, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

 • Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền
 • NhaDat.Info không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các thông tin đó
 • NhaDat.Info có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các thông tin này vì bất cứ mục đích gì, nói cách khác, trên các phương tiện truyền thộng
 • NhaDat.Info có thể có những cách thức tương tự với những thông tin khác để xem xét và phát triển
 • Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của NhaDat.Info và không có bất cứ nghĩa vụ nào của NhaDat.Info đối với bạn
 • Bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ NhaDat.Info trong bất kỳ trường hợp nào.

9. BỒI THƯỜNG

Bồi thường là quá trình mà bạn và chúng tôi cùng tìm hiểu nguyên nhân trong trường hợp có thất thoát tài khoản bất hợp pháp, tài khoản tại đây là tài khoản riêng, chỉ có giá trị tại NhaDat.Info và chỉ lưu hành nội bộ. Sau khi tìm hiểu kỹ nguyên nhân, sẽ cùng đưa ra quyết định cuối cùng về khoản bồi thường.

10. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tái bản, sao chép, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (bao gồm cả thông tin tài khoản của bạn), việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

11. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm với Quy Định và Thỏa Thuận Sử Dụng dịch vụ cho Ban Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.


NhaDat.Info Team

Xem nhiều (Toàn Quốc)